Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

34. zsoltár1. vers

Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.


2. vers

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Zsolt 104:33


3. vers

Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
Zsolt 107:41 Zsolt 107:42


4. vers

Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!


5. vers

Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
Ésa 65:24


6. vers

A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
Zsolt 33:20 Jób 36:7


7. vers

Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.


8. vers

Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
Zsid 1:14 Zsolt 91:11 Mát 18:10


9. vers

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
1Pét 2:3 Jer 17:7 Jer 17:8


10. vers

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
Zsolt 31:24 5Móz 28:1 5Móz 28:13 Jer 17:7 Jer 17:8


11. vers

Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Jób 5:22 Jób 5:26 Péld 13:25


12. vers

Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!


13. vers

Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?


14. vers

Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.


15. vers

Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.


16. vers

Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;


17. vers

Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről.
Zsolt 5:6 Zsolt 5:7 Jób 36:14


18. vers

Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
Zsolt 9:11 Zsolt 9:32 Zsolt 9:10


19. vers

Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
Zsolt 145:18 Zsolt 51:19


20. vers

Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
Csel 14:22 2Tim 3:12


21. vers

Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.


22. vers

A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat.
Péld 5:22


23. vers

Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik.
Jer 17:7 Jer 17:8A Szent Biblia könyvei