Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

84. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
1Krón 25:1 1Krón 25:26


2. vers

Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!


3. vers

Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
Zsolt 42:2 Zsolt 42:3 Zsolt 26:6 Zsolt 26:7


4. vers

A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!


5. vers

Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Zsolt 63:5 Zsolt 65:5


6. vers

Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
Zsolt 119:1 Zsolt 18:2 Zsolt 18:3


7. vers

Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.


8. vers

Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


9. vers

Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.


10. vers

Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
1Móz 15:1


11. vers

Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
Zsolt 63:6


12. vers

Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Zsolt 103:17 Zsolt 103:18 Zsolt 34:11 5Móz 28:1 5Móz 28:13


13. vers

Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.
Zsolt 34:9 Zsolt 125:1A Szent Biblia könyvei