Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

97. zsoltár1. vers

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
Zsolt 93:1 Zsolt 96:10


2. vers

Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.
Zsolt 18:9 Zsolt 18:15


3. vers

Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.
Zsolt 50:3


4. vers

Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.


5. vers

A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.


6. vers

Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.
Zsolt 19:2


7. vers

Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
Ésa 2:19 Ésa 2:21 Ésa 45:16 Zsolt 82:1 Zsolt 82:6


8. vers

Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!


9. vers

Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!


10. vers

A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
Ámós 5:15 Róm 12:9


11. vers

Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
Eszt 8:16


12. vers

Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!
Zsolt 32:11 Zsolt 33:1A Szent Biblia könyvei