Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

143. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet.
2Sám 23:1 Zsolt 50:15


2. vers

Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted!
Jób 9:2 Jób 9:3


3. vers

Ímé, ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet; betaszít engem a sötétségbe a milyen a régen megholtaké!
1Sám 23:78 1Sám 24:3


4. vers

Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem!
1Sám 26:19 1Sám 27:1 1Sám 27:2


5. vers

Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem.
Zsolt 78:12 Zsolt 78:27 Zsolt 119:52


6. vers

Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.
Zsolt 63:20


7. vers

Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. Ne rejtsd el orczádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz.
Zsolt 28:1


8. vers

Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsolt 143:9


9. vers

Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád menekülök!
1Sám 26:10 1Sám 26:11


10. vers

Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Zsolt 25:4


11. vers

Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért; vidd ki lelkemet a nyomorúságból a te igazságodért!
Róm 2:6 Róm 2:11


12. vers

És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, a kik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok.A Szent Biblia könyvei