Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

3. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor.
2Sám 15:13 2Sám 15:18 2Sám 16:11


2. vers

Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók!
Zsolt 25:19


3. vers

Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela.
2Sám 17:2


4. vers

De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.
1Móz 15:1 Zsolt 27:6 Zsolt 110:7


5. vers

Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela.


6. vers

Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
Zsolt 3:4 Zsolt 4:9


7. vers

Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
Zsolt 3:4 Zsolt 3:6 Zsolt 27:3


8. vers

Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
Zsolt 58:7 2Sám 15:31


9. vers

Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela.
Ésa 43:11 Hós 13:4A Szent Biblia könyvei