Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

108. zsoltár1. vers

Ének. Dávid zsoltára.


2. vers

Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
Zsolt 57:8 Zsolt 57:9


3. vers

Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!


4. vers

Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
Zsolt 18:50 Zsolt 18:51


5. vers

Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsolt 36:6 Zsolt 57:10 Zsolt 57:12


6. vers

Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!


7. vers

Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
Zsolt 18:18


8. vers

Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
Zsolt 110:2 Zsolt 60:8 Zsolt 60:14


9. vers

Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm.
1Móz 49:8 1Móz 49:10


10. vers

Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kaczagok.
4Móz 24:17 4Móz 24:18 2Sám 8:2


11. vers

Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
1Krón 18:13


12. vers

Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
Zsolt 18:30


13. vers

Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
Zsolt 108:5 1Sám 31:1 1Sám 31:6


14. vers

Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket.
2Sám 10:12 2Sám 10:13 Zsolt 60:11 Zsolt 60:12A Szent Biblia könyvei