Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

135. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!


2. vers

A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
Zsolt 134:1


3. vers

Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
Zsolt 118:1


4. vers

Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
2Móz 19:5 2Móz 19:6 1Pét 2:9


5. vers

Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
2Móz 15:11 Zsolt 86:8


6. vers

Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
Zsolt 115:3


7. vers

Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
Jer 10:13


8. vers

A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
2Móz 12:29


9. vers

Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
Zsolt 78:43 Zsolt 78:51


10. vers

A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:
Józs 12:1 Józs 12:24


11. vers

Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
4Móz 21:23 4Móz 21:35


12. vers

És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
Zsolt 78:55


13. vers

Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.
Zsolt 102:13


14. vers

Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.
5Móz 32:36


15. vers

A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
Zsolt 115:4 Zsolt 115:8


16. vers

Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;


17. vers

Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!


18. vers

Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök.
Ésa 42:17


19. vers

Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!


20. vers

Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!


21. vers

Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
1Kir 11:36A Szent Biblia könyvei