Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

87. zsoltár1. vers

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.
1Krón 25:1 1Krón 26:1 Zsolt 68:16 Zsolt 68:18


2. vers

Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
Zsolt 78:68 Zsolt 78:69 Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


3. vers

Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.
Zsolt 48:3 Zsolt 48:9 Zsolt 76:4 Zsolt 76:7


4. vers

Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
Ésa 49:6 Ésa 49:7 Sof 3:9 Sof 3:10


5. vers

És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.


6. vers

Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.


7. vers

És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.A Szent Biblia könyvei