Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

21. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2Sám 23:1


2. vers

Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
Zsolt 13:6 Zsolt 18:2 Zsolt 18:51


3. vers

Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
Zsolt 20:5


4. vers

Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
Zsolt 132:18


5. vers

Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
Zsolt 61:7 Zsolt 61:8 Ésa 38:1 Ésa 38:5


6. vers

Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
2Sám 8:13


7. vers

Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.


8. vers

Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
Zsolt 18:23 Zsolt 18:25


9. vers

Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
Zsolt 2:9


10. vers

Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
Zsolt 18:9


11. vers

Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
Zsolt 109:13 Ésa 14:20


12. vers

Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
Zsolt 2:1 Zsolt 2:4


13. vers

Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.


14. vers

Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!A Szent Biblia könyvei