Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

35. zsoltár1. vers

Dávidé. Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal.


2. vers

Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre.


3. vers

Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.


4. vers

Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet koholják.
Jer 17:18 Zsolt 40:15 Zsolt 70:3


5. vers

Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket.
Zsolt 6:4 Jób 21:18


6. vers

Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket.


7. vers

Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.


8. vers

Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe.


9. vers

Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:2


10. vers

Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától.
Zsolt 18:8


11. vers

Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, a miről nem tudok.
Zsolt 55:4


12. vers

Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet.
Zsolt 38:21 Zsolt 38:41 Zsolt 38:10


13. vers

Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt.


14. vers

Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:


15. vers

Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak.
Jób 30:12 Jób 30:14


16. vers

Ingyenélők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám.


17. vers

Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet.
Zsolt 22:21


18. vers

Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsolt 40:10


19. vers

Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám.
Zsolt 35:15 Zsolt 41:8 Zsolt 41:9 Péld 6:13


20. vers

Mert nem beszélnek békességet, hanem a kik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.


21. vers

Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.
Zsolt 41:8 Zsolt 41:9


22. vers

Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem!
Zsolt 35:25 Zsolt 83:1 Zsolt 83:3


23. vers

Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért.
Zsolt 44:24


24. vers

Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam!
Zsolt 26:1 Zsolt 26:9


25. vers

Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt!
Zsolt 35:22 Zsolt 41:6 Zsolt 41:9


26. vers

Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szégyen és gyalázat borítsa be őket, a kik felfuvalkodtak ellenem.


27. vers

Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az ő szolgájának békességét.


28. vers

Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.A Szent Biblia könyvei