Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

12. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára.
1Krón 25:1


2. vers

Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül.
Ésa 57:1 Jer 7:28


3. vers

Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.
Jer 5:1 Jer 5:3 Mik 6:4 Mik 6:6


4. vers

Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.


5. vers

A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne Úr felettünk?


6. vers

A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.


7. vers

Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
Zsolt 18:31 Zsolt 119:40 Péld 30:5


8. vers

Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké.


9. vers

Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.
Péld 28:12A Szent Biblia könyvei