Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

30. zsoltár



1. vers

Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.


2. vers

Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
2Sám 5:11


3. vers

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!


4. vers

Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
Zsolt 116:3 Zsolt 116:4 Zsolt 18:17 Zsolt 18:20


5. vers

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.
Zsolt 97:12


6. vers

Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
Ésa 54:7


7. vers

Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.


8. vers

Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
2Sám 5:10 2Sám 5:12 Zsolt 104:29


9. vers

Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!


10. vers

Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
Zsolt 6:5 Zsolt 6:6 Zsolt 115:17


11. vers

Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!


12. vers

Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
2Sám 15:30 Zsolt 18:44 Zsolt 18:50


13. vers

Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.



A Szent Biblia könyvei