Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

52. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid tanítása;


2. vers

Mikor az Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az Akhimélek házába ment be.
1Sám 21:7 1Sám 22:9 1Sám 22:10


3. vers

Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való!


4. vers

Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak mestere!
Zsolt 12:4


5. vers

Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szela.


6. vers

Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet.


7. vers

Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről. Szela.


8. vers

És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta:


9. vers

Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt!
Jer 49:4


10. vers

Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.


11. vers

Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos vagy, a te híveid előtt.A Szent Biblia könyvei