Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

17. zsoltár1. vers

Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról.
Zsolt 4:2 Zsolt 5:2


2. vers

A te orczádtól jőjjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat.
Zsolt 43:1


3. vers

Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat; ha tán gondoltam is nem jött ki a számon.
Zsolt 139:1 Zsolt 139:3


4. vers

Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire.
Jób 21:23 Zsolt 119:120


5. vers

Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.


6. vers

Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet.


7. vers

Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.


8. vers

Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet.


9. vers

A gonoszok elől, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elől, a kik lelkendezve vesznek körül engem.


10. vers

Megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak.


11. vers

Körülvettek most minket mentünkben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek.


12. vers

Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülő oroszlánkölyökhöz.
Zsolt 10:9


13. vers

Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le őt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel;


14. vers

Az emberektől, oh Uram, kezeddel, a világ embereitől! Az ő osztályrészük az életben van; megtöltötted hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal, a miök pedig marad, gyermekeikre hagyják.
Jób 21:8 Jób 21:13


15. vers

Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.
Jób 19:26 Jób 19:27 Dán 12:1A Szent Biblia könyvei