Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

47. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.


3. vers

Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.


4. vers

Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
Zsolt 60:8 Zsolt 60:11 2Krón 9:26


5. vers

Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela.
Csel 17:26 2Móz 2:8 5Móz 32:8


6. vers

Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr.
Zsolt 132:8 4Móz 10:35 2Sám 6:15 2Sám 6:16


7. vers

Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!


8. vers

Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.


9. vers

Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.
2Móz 25:20 2Móz 25:22


10. vers

Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!A Szent Biblia könyvei