Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

126. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
1Krón 15:13 1Krón 16:35 Ezsdr 1:1 Ezsdr 1:5 Ezsdr 2:1


2. vers

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig a vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
Sof 3:20


3. vers

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.


4. vers

Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
2Krón 15:13 2Krón 16:35


5. vers

A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.


6. vers

A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.A Szent Biblia könyvei