Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

82. zsoltár1. vers

Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.
5Móz 19:17


2. vers

Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
5Móz 1:17


3. vers

Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!


4. vers

Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.
Péld 24:11 Zsolt 99:1


5. vers

Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.
Zsolt 75:4 Zsolt 99:1


6. vers

Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
Ján 10:34


7. vers

Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.


8. vers

Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.A Szent Biblia könyvei