Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

19. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
1Krón 25:1


2. vers

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
Zsolt 97:6 1Móz 1:6


3. vers

Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
Róm 1:20


4. vers

Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható:


5. vers

Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
Róm 10:18


6. vers

Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.


7. vers

Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.


8. vers

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
Zsolt 18:31 Zsolt 119:130


9. vers

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
Zsolt 119:105


10. vers

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.


11. vers

Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
Zsolt 119:14 Zsolt 119:72 Zsolt 119:127


12. vers

Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.
3Móz 18:5


13. vers

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
3Móz 4:22


14. vers

Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
Zsolt 18:24 1Sám 25:22 1Sám 25:33


15. vers

Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
Zsolt 104:34A Szent Biblia könyvei