Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

44. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; a Kóráh fiainak tanítása.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, a melyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél.
2Móz 12:26 2Móz 12:29 Józs 4:21 Józs 4:22


3. vers

Nemzeteket űztél te ki saját kezeddel, őket pedig beplántáltad; népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted.


4. vers

Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet, és nem az ő karjok segített nékik; hanem a te jobbod, a te karod és a te orczád világossága, mert kedvelted őket.
Józs 11:6 Józs 11:23


5. vers

Te magad vagy az én királyom oh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak!


6. vers

Általad verjuk le szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk le támadóinkat.


7. vers

Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem;
Zsolt 20:8 Zsolt 33:16


8. vers

Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg.


9. vers

Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Szela.


10. vers

Mégis megvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel.
Zsolt 60:3


11. vers

Megfutamítottál minket szorongatóink előtt, és a kik gyűlölnek minket, fosztogattak magoknak.


12. vers

Oda dobtál minket vágó-juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek között.
Róm 8:36


13. vers

Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra.
5Móz 32:30


14. vers

Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra és nevetségre a körültünk levőknek.
Zsolt 79:4


15. vers

Példabeszédül vetettél oda a pogányoknak, fejcsóválásra a népeknek.
Jer 24:9


16. vers

Gyalázatom naponta előttem van, és orczám szégyene elborít engem.


17. vers

A csúfolók és káromlók szaváért, az ellenség és a bosszúálló miatt.
Zsolt 74:10


18. vers

Mindez utolért minket, mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg a te frigyedet.


19. vers

Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te ösvényedről:


20. vers

Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és reánk borítottad a halál árnyékát.
Zsolt 23:4


21. vers

Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen istenhez:


22. vers

Nemde kifürkészte volna ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szívnek titkait.
Zsolt 139:4


23. vers

Bizony te éretted gyilkoltak minket mindennapon; tekintettek bennünket, mint vágó-juhokat.
Róm 8:36


24. vers

Serkenj fel! Miért alszol Uram?! Kelj fel, ne vess el minket örökké!
Zsolt 7:7 Mát 8:25


25. vers

Miért rejted el orczádat, és felejted el nyomorúságunkat és háborúságunkat?


26. vers

Bizony porba hanyatlik lelkünk, a földhöz tapad testünk.
Zsolt 119:25


27. vers

Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért!
Zsolt 25:11A Szent Biblia könyvei