Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

133. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!


2. vers

Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére;
2Móz 30:23 2Móz 30:33


3. vers

Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!
Én 4:8A Szent Biblia könyvei