Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

23. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Zsolt 80:2 Ján 10:11 Jel 7:16 Jel 7:17


2. vers

Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.


3. vers

Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Jer 31:35


4. vers

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Zsolt 3:6 Zsolt 3:7 Zsolt 49:16 Zsolt 86:13


5. vers

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Zsolt 92:11


6. vers

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsolt 27:4A Szent Biblia könyvei