Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

76. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.


2. vers

Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.


3. vers

Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


4. vers

Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
2Sám 5:6 2Sám 5:7 Ésa 37:36 Zsolt 48:5 Zsolt 48:8


5. vers

Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.


6. vers

Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett.


7. vers

A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
Ésa 37:29 Ésa 37:33 Ésa 37:35


8. vers

Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?
5Móz 4:24


9. vers

Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
Ésa 37:36


10. vers

Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.


11. vers

Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.


12. vers

Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
Zsolt 50:14


13. vers

Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
Dán 2:21A Szent Biblia könyvei