Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

81. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.
1Krón 25:1


2. vers

Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!


3. vers

Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.


4. vers

Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;
4Móz 10:2 4Móz 10:10


5. vers

Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.


6. vers

Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam.
2Móz 23:17


7. vers

Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
2Móz 3:7 2Móz 3:10


8. vers

A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.
2Móz 14:10 2Móz 17:7


9. vers

Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!
5Móz 32:29


10. vers

Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!


11. vers

Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
2Móz 20:1 2Móz 20:2


12. vers

De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
Csel 7:39 Csel 7:41


13. vers

Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.
Csel 7:42


14. vers

Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna!
Ésa 48:18 5Móz 28:1 5Móz 28:13


15. vers

Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.


16. vers

Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök.
Zsolt 18:24 Zsolt 18:25


17. vers

És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!
5Móz 32:13A Szent Biblia könyvei