Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

96. zsoltár1. vers

Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
Ésa 42:10 Ésa 42:12


2. vers

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
Zsolt 85:2 Zsolt 85:4


3. vers

Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
Zsolt 18:50


4. vers

Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.


5. vers

Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
Zsid 1:10


6. vers

Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.


7. vers

Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Zsolt 29:1


8. vers

Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba!
5Móz 32:3 Zsolt 29:2


9. vers

Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
Zsolt 78:69


10. vers

Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
Zsolt 93:1 Zsolt 97:8 Zsolt 97:9


11. vers

Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!


12. vers

Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,


13. vers

Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
Jel 12:10 Jel 12:12 Zsolt 98:9A Szent Biblia könyvei