Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

91. zsoltár1. vers

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.


2. vers

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!


3. vers

Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Zsolt 124:7


4. vers

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
Zsolt 57:2 5Móz 32:11 5Móz 32:12


5. vers

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
Jób 5:19 Jób 5:21


6. vers

A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
1Krón 21:15


7. vers

Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.


8. vers

Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!


9. vers

Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:


10. vers

Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt 121:6 Zsolt 121:8


11. vers

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
Zsolt 34:8 Zsid 1:14 Mát 4:6


12. vers

Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
Luk 4:9 Luk 4:12


13. vers

Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Jób 5:22


14. vers

Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Zsolt 9:11


15. vers

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Zsolt 50:15


16. vers

Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Zsolt 34:13 Zsolt 34:14A Szent Biblia könyvei