Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Náhum próféta könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve.
Jón 1:2


2. vers

Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen.
2Móz 20:5


3. vers

Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő.
Ésa 19:1


4. vers

Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és Libánon virága elfonnyad.
Jób 38:11


5. vers

A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, a mi rajta él.
Hab 3:6


6. vers

Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.
Jer 7:20


7. vers

Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
Zsolt 25:8 Zsolt 119:68 Péld 18:10


8. vers

De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit setétség üldözi.
Ésa 8:8


9. vers

Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.


10. vers

Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.


11. vers

Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.


12. vers

Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.


13. vers

Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.


14. vers

Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.


15. vers

Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellő; mindenestől kiirtatott.
Ésa 52:7 Ámós 9:15


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei