Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

95. zsoltár1. vers

Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
Zsolt 33:1


2. vers

Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.


3. vers

Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
Zsolt 86:8


4. vers

A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
Zsolt 24:1 Zsolt 24:2


5. vers

A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
1Móz 1:9 1Móz 1:10


6. vers

Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
Zsolt 100:3


7. vers

Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
Zsolt 79:13


8. vers

Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
2Móz 17:1


9. vers

A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
2Móz 6:17 2Móz 6:21 2Móz 6:10 2Móz 6:22 2Móz 6:23


10. vers

Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
4Móz 14:22 4Móz 14:34 Zsid 3:17


11. vers

A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.
4Móz 14:21 4Móz 14:23 Zsid 4:3A Szent Biblia könyvei