Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

150. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
Zsolt 132:12 Zsolt 132:13 Ésa 6:3


2. vers

Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
Zsolt 145:6


3. vers

Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;
Zsolt 98:5


4. vers

Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;


5. vers

Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.


6. vers

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!A Szent Biblia könyvei