Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

56. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban.
1Sám 21:11 1Sám 21:14


2. vers

Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!


3. vers

Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!
1Sám 21:11 1Sám 21:14 1Sám 24:2 1Sám 24:3


4. vers

Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.


5. vers

Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?


6. vers

Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.


7. vers

Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.
1Sám 23:22 1Sám 23:24 1Sám 24:3


8. vers

Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!


9. vers

Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?


10. vers

Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.


11. vers

Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.


12. vers

Istenben bízom, nem félek: ember mit árthatna nékem?


13. vers

Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;
Zsolt 22:26 Zsolt 66:13 Zsolt 66:17 Zsolt 18:1 Zsolt 18:2


14. vers

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.
1Sám 23:26 1Sám 23:27A Szent Biblia könyvei