Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

141. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Uram! hívlak téged: siess én hozzám; figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged.


2. vers

Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen.
2Móz 30:7 2Móz 30:9 Zsolt 134:2


3. vers

Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását!
Zsolt 39:2


4. vers

Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe; és ne egyem azoknak kedvelt ételéből!
Zsolt 119:36


5. vers

Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban.
Péld 10:20


6. vers

Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörűségesek.


7. vers

Mint a ki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában.
Zsolt 88:6 Zsolt 88:7 Ésa 27:19


8. vers

De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd el életemet!
Zsolt 123:2


9. vers

Őrizz meg a tőrtől, a mit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól!
Zsolt 140:6


10. vers

Essenek az álnokok saját tőreikbe; míg én egyben általmegyek!
Zsolt 7:17A Szent Biblia könyvei