Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

86. zsoltár1. vers

Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!
2Sám 23:1


2. vers

Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.


3. vers

Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!


4. vers

Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.
Zsolt 50:15


5. vers

Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
Zsolt 103:17 Zsolt 103:18


6. vers

Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!


7. vers

Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
Zsolt 50:15


8. vers

Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
Zsolt 95:3 Zsolt 136:4


9. vers

Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.
Malak 1:11


10. vers

Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!


11. vers

Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.
Zsolt 25:4 Zsolt 32:8


12. vers

Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!


13. vers

Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsolt 16:10 Zsolt 49:16 Zsolt 88:6 Zsolt 88:7


14. vers

Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kik meg sem gondolnak téged.
1Sám 24:12


15. vers

De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
2Móz 34:6 4Móz 14:18


16. vers

Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát!
Zsolt 116:16


17. vers

Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.A Szent Biblia könyvei