Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az Újtestamentom könyvei

Újszövetség


A Szent Biblia könyvei