Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

98. zsoltár1. vers

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
Ésa 42:10 Ésa 63:5 Ésa 63:8


2. vers

Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
Ésa 52:10 Luk 2:30 Luk 2:32


3. vers

Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.


4. vers

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
Zsolt 96:11 Zsolt 96:13


5. vers

Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
1Krón 25:1


6. vers

Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!


7. vers

Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
Ésa 44:23 Ésa 44:24


8. vers

A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek


9. vers

Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.
Zsolt 96:11 Zsolt 96:13A Szent Biblia könyvei