Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

149. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat!


2. vers

Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!


3. vers

Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.


4. vers

Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
5Móz 28:63 Zsolt 147:6


5. vers

Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
Zsolt 134:1 Zsolt 134:2


6. vers

Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
2Krón 20:19 2Krón 20:23


7. vers

Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!


8. vers

Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.


9. vers

Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
5Móz 7:1 5Móz 7:6 5Móz 7:12 5Móz 7:16A Szent Biblia könyvei