Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

63. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2Sám 22:5


2. vers

Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
Zsolt 42:2 Zsolt 42:3 Zsolt 27:4 Zsolt 27:5


3. vers

Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
Zsolt 42:5


4. vers

Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
Zsolt 69:17


5. vers

Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
Zsolt 146:2


6. vers

Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!


7. vers

Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
Zsolt 16:7


8. vers

Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.


9. vers

Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.


10. vers

Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.


11. vers

Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei.
1Sám 31:1 1Sám 31:2


12. vers

A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, a ki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:3A Szent Biblia könyvei