Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

41. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.


2. vers

Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr.
Mát 5:7 Mát 25:34 Mát 25:40


3. vers

Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kivánságának.


4. vers

Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, megkönnyíted betegségében.


5. vers

Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!
Zsolt 32:5 Zsolt 51:6


6. vers

Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és vész ki a neve?


7. vers

Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot gyűjt össze magának, kimegy az utczára és beszél.


8. vers

Minden gyűlölőm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem:


9. vers

Istennek átka szállott ő reá, s mivelhogy benne fekszik, nem kél fel többé!


10. vers

Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.


11. vers

De te Uram, könyörülj rajtam és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik!


12. vers

Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem ujjong felettem;


13. vers

Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha.


14. vers

Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen!A Szent Biblia könyvei