Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

59. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.


2. vers

Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!
1Sám 19:9 1Sám 19:10


3. vers

Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet;


4. vers

Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!
1Sám 20:31 1Sám 20:32


5. vers

Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem: serkenj fel előmbe és láds meg ezeket!
Zsolt 7:4 Zsolt 7:7 Zsolt 35:23


6. vers

Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela.
Zsolt 56:8


7. vers

Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.


8. vers

Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, kicsoda hallja meg?
Zsolt 52:4 Zsolt 52:6 Zsolt 57:5


9. vers

Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
Zsolt 2:4


10. vers

Hatalmával szemben te reád vigyázok; mert Isten az én váram.


11. vers

Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását.
Zsolt 54:9 1Sám 20:15 1Sám 26:10 1Sám 31:2


12. vers

Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk!
Zsolt 68:2


13. vers

Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot és hazugságot szólnak.
1Sám 24:10


14. vers

Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik és Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.
Zsolt 56:8


15. vers

Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.


16. vers

Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.


17. vers

Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Zsolt 5:4


18. vers

Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!
Péld 18:10A Szent Biblia könyvei