Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

49. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói!


3. vers

Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény.


4. vers

Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.


5. vers

Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet.
Zsolt 78:2 Mát 13:35


6. vers

Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül,


7. vers

A kik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek?
Luk 12:19 Péld 18:11


8. vers

Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
Zsid 9:27


9. vers

Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre;


10. vers

Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört.


11. vers

De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják.
Préd 2:15 Préd 2:16 Zsolt 39:7


12. vers

Gondolatjok ez: az ő házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékről-nemzedékre szállnak, nevöket hangoztatják a földön.


13. vers

Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg; hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak.
Jób 27:13 Jób 27:23 Luk 12:19 Luk 12:20


14. vers

Ez az ő sorsuk bolondság nékik; de azért gyönyörködnek szavokban az ő követőik. Szela.


15. vers

Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól.
Jób 27:17 Zsolt 58:13


16. vers

Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela.
Zsolt 16:10 Zsolt 23:4 Zsolt 71:20 Zsolt 71:21 Zsolt 80:13


17. vers

Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége;
Jób 27:13 Jób 27:23


18. vers

Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána.
1Tim 6:7 Jób 27:17


19. vers

Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal:


20. vers

Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, a kik soha sem látnak világosságot.


21. vers

Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak.
Zsolt 32:9 Préd 3:19A Szent Biblia könyvei