Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

112. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
Zsolt 1:1 Zsolt 1:3


2. vers

Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.


3. vers

Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.


4. vers

Az igazakra világosság fénylik a sötétben; attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz.


5. vers

Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.


6. vers

Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.


7. vers

Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.


8. vers

Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.


9. vers

Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
2Kor 9:8 2Kor 9:9


10. vers

Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.A Szent Biblia könyvei