Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Károli Gáspár

Károlyi Gáspár (Nagykároly, 1529 körül – Gönc, 1592. január 3.)
gönci református prédikátor.

Eredeti neve Radicsics Gáspár volt, de később a szülővárosáról Carolinak avagy Caroliusnak nevezte magát. Ezt az utókor Károlyinak magyarosítja. A protestáns hagyomány a felvett névben az y-t nem használja, sőt az ly helyett l-nek írt betűt sokszor l-nek is ejti.

Ő fordította le először magyar nyelvre a teljes Bibliát 1590-ben, s ezzel megvalósította a reformáció haladó követelését, a nemzeti nyelvű bibliafordítást.

Művét – megjelenése helyéről – vizsolyi Bibliaként emlegetik.

A fordítás csapatmunka volt, Károlyinak legalább három fordítótársa volt a munkában, egyes források hat/hét fős csapatról írnak.

A szövegek későbbi egységesítését, nyelvi javítását Szenczi Molnár Albert végezte el, és jelentette meg Hanauban 1608-ban (majd később Oppenheimben 1612-ben).

Az itt közölt verzió az 1908-as revíziót követi.


A Szent Biblia könyvei