Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Károli Gáspár

Károli Gáspár (1529 körül – 1591)
gönci református prédikátor.

Ő fordította le először magyar nyelvre a teljes Bibliát 1590-ben, s ezzel megvalósította a reformáció haladó követelését, a nemzeti nyelvű bibliafordítást.

Művét – megjelenése helyéről – vizsolyi Bibliaként emlegetik.


A Szent Biblia könyvei