Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

9. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára.
2Sám 23:1


2. vers

Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
Zsolt 138:1 Zsolt 138:2


3. vers

Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet;
Zsolt 31:8 Zsolt 31:9


4. vers

Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orczád előtt;
2Sám 22:1 2Sám 22:51


5. vers

Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró.
Zsolt 7:9 Zsolt 7:12


6. vers

Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted.


7. vers

Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett.


8. vers

Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.
Zsolt 103:19


9. vers

És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.
1Móz 18:25 Zsolt 96:13


10. vers

És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.
Zsolt 37:39 Zsolt 46:2


11. vers

Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.
Zsolt 34:5 Zsolt 34:6 Zsolt 36:11


12. vers

Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.
1Kir 9:3 Zsolt 76:3 Zsolt 133:13 Zsolt 133:14


13. vers

Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.
Zsolt 34:18


14. vers

Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;


15. vers

Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.


16. vers

Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábok.
Zsolt 16:17


17. vers

Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.


18. vers

Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.


19. vers

Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
Luk 12:6 Luk 12:7


20. vers

Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!


21. vers

Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.
Zsolt 10:18A Szent Biblia könyvei