Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

92. zsoltár1. vers

Zsoltár, ének szombat napra.


2. vers

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
Zsolt 91:14 Zsolt 147:1


3. vers

Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
Zsolt 59:17


4. vers

Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.


5. vers

Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem.


6. vers

Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid!
Zsolt 8:2 Zsolt 104:24 Zsolt 139:6


7. vers

A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:


8. vers

Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elveszszenek ők;
Zsolt 37:2 Zsolt 37:9 Zsolt 37:10 Zsolt 73:4 Zsolt 73:18 Zsolt 73:20


9. vers

Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!


10. vers

Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők!
Zsolt 5:5 Zsolt 5:7


11. vers

De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.
Zsolt 18:3 1Sám 16:13


12. vers

És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem.
Zsolt 54:9 Zsolt 59:10


13. vers

Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.
Hós 14:6


14. vers

Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.
Zsolt 52:10


15. vers

Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;


16. vers

Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
Zsolt 89:9A Szent Biblia könyvei