Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

48. zsoltár1. vers

A Kóráh fiainak zsoltáréneke.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


3. vers

Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.
Mát 5:35


4. vers

Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.


5. vers

Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen.


6. vers

Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.
2Kir 19:35 2Kir 19:37 Zsolt 76:4 Zsolt 76:7


7. vers

Rémület fogta el ott őket, fájdalom, a milyen a szülőasszonyé;


8. vers

A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.


9. vers

A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela.


10. vers

A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.


11. vers

A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.
1Móz 18:25


12. vers

Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.
Zsolt 48:5 Zsolt 48:6 Zsolt 67:5


13. vers

Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.


14. vers

Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek:


15. vers

Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!A Szent Biblia könyvei