Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

72. zsoltár1. vers

Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
1Kir 3:9


2. vers

Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
2Sám 8:15 Péld 31:8 Péld 31:9


3. vers

Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
1Kir 4:21 1Kir 4:24 1Kir 4:25 1Kir 9:4 1Kir 9:7


4. vers

Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
1Kir 3:16 1Kir 3:27


5. vers

Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.


6. vers

Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.


7. vers

Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.


8. vers

És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.
1Kir 4:21 1Kir 4:24


9. vers

Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.


10. vers

Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
1Kir 9:11 1Kir 9:14 1Kir 10:1 1Kir 10:10 1Kir 10:24 1Kir 10:25 Ésa 60:6


11. vers

Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.


12. vers

Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.


13. vers

Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;


14. vers

Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.


15. vers

És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.


16. vers

Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
1Kir 4:20 1Kir 4:25


17. vers

Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.


18. vers

Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!


19. vers

Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!


20. vers

Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.A Szent Biblia könyvei