Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

14. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék.
Zsolt 10:4 Zsolt 53:3


2. vers

Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső?
Zsolt 33:12


3. vers

Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.
Róm 3:11 Róm 3:17


4. vers

Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják?
Zsolt 79:7 Hós 7:7


5. vers

Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van!


6. vers

A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő birodalma.


7. vers

Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel.
Zsolt 53:7 1Krón 15:13A Szent Biblia könyvei