Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

147. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Zsolt 33:1 Zsolt 92:2


2. vers

Az építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;


3. vers

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsolt 34:19 Ésa 61:1


4. vers

Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.
Ésa 40:26


5. vers

Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.


6. vers

Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
Zsolt 146:9


7. vers

Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!


8. vers

A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;
Csel 14:17


9. vers

A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.
Mát 6:26 Jób 39:3


10. vers

Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
Péld 21:31 1Sám 17:47


11. vers

Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
Zsolt 33:18


12. vers

Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!


13. vers

Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.


14. vers

Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
5Móz 32:13 5Móz 32:14


15. vers

Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!


16. vers

Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port.
Jób 37:5


17. vers

Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?
Jób 37:9


18. vers

Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.


19. vers

Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
5Móz 4:7 5Móz 4:8 Zsolt 78:5


20. vers

Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!
Eféz 2:12A Szent Biblia könyvei