Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

5. zsoltár



1. vers

Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.


2. vers

Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!
Zsolt 4:2 Zsolt 17:1


3. vers

Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!


4. vers

Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
Zsolt 59:17


5. vers

Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
Róm 1:8 Zsolt 34:17 Mát 7:22 Mát 7:23


6. vers

Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
Zsolt 1:5 Zsolt 11:5 Jób 13:16


7. vers

Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
Zsolt 9:6 Csel 5:3 Csel 5:8 Csel 5:10


8. vers

Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
2Sám 6:17


9. vers

Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
Zsolt 27:11


10. vers

Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.
Róm 3:13 Róm 3:14


11. vers

Kárhoztasd őke, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.


12. vers

És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.
Dán 3:28 Zsolt 68:3


13. vers

Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal.
Zsolt 3:3



A Szent Biblia könyvei