Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

79. zsoltár1. vers

Aszáf zsoltára. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették.
2Kir 25:1 2Kir 25:10


2. vers

Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld vadjainak.


3. vers

Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, a ki eltemette volna őket.


4. vers

Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak.
Zsolt 44:14 Zsolt 80:7 Zsolt 137:7 Ezék 25:3 Ezék 25:6 Ezék 26:2


5. vers

Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a tűz?


6. vers

Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet;
Jer 10:25


7. vers

Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították.
Zsolt 14:4


8. vers

Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon.
Ésa 64:9 Ésa 64:10


9. vers

Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.
Ésa 48:9 Ezék 20:22


10. vers

Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod.


11. vers

Jusson elődbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait;


12. vers

És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, a melylyel illettek téged, oh Uram!
Ésa 65:6 Ésa 65:7


13. vers

Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!
5Móz 32:9 5Móz 32:13A Szent Biblia könyvei