Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

64. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.


2. vers

Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; az ellenségtől való félelemtől mentsd meg éltemet.


3. vers

Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől.


4. vers

A kik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; irányozzák nyilokat, keserű beszédöket.
Zsolt 52:4 Zsolt 52:5


5. vers

Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek.
Zsolt 11:2


6. vers

Megátalkodottak gonosz szándékukban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, mondják: ki látja őket?


7. vers

Álnokságokat koholnak; a kikoholt tervet végrehajták; mindenikök keble és szíve kikutathatatlan.


8. vers

De meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl üt rajtok sebet.
Péld 6:15


9. vers

És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök; iszonyodik mindenki, a ki őket látja.


10. vers

Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét.


11. vers

Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül; és dicsekedni fognak minden egyenesszívűek.
Zsolt 33:1A Szent Biblia könyvei