Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

45. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.


3. vers

Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
Én 5:16


4. vers

Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.


5. vers

És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.


6. vers

Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.


7. vers

Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
Zsid 1:8


8. vers

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
Zsid 1:9


9. vers

Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.


10. vers

Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban.


11. vers

Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.


12. vers

Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!


13. vers

Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.
Zsolt 72:10 Zsolt 72:11


14. vers

Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.


15. vers

Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői; néked hozzák őket.


16. vers

Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.


17. vers

Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön.


18. vers

Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!A Szent Biblia könyvei